MŪSŲ MOKYKLA

 

     

Marijampolės "Smalsučio" pradinė mokykla (adresas: Draugystės g. 19, Marijampolė, el.p.mok.@smalsuciai.lt tel. (8-343) 70501, - valstybinė ketverių metų vienos pakopos bendrojo lavinimo mokykla, teikianti pradinį išsilavinimą. Mokyklai vadovauja direkrorė Rima Marozienė.

Mokomoji kalba – lietuvių.

Pagrindinė veiklos sritis – švietimas.

Pagrindinė veiklos rūšis – pradinis ugdymas.

Kitos veiklos rūšys: priešmokyklinis ugdymas, neformalusis švietimas, pailgintos darbo dienos grupės veikla.

MOKYKLA – TAI DIRBTUVĖ, KURIOJE FORMUOJAMAS AUGANČIOSIOS KARTOS MĄSTYMAS; REIKIA JĄ TVIRTAI LAIKYTI RANKOSE, JEIGU NENORI PALEISTI IŠ RANKŲ ATEITIES.

 

(PRANCŪZŲ RAŠYTOJAS IR ŽURNALISTAS HENRI BARBUSSE)